Genetik Algoritma İle Ders Programi

Genetik algoritmalar problemlerin çözümü için doğadan esinlenilerek oluşturulmuş evrim teorisindeki aşamalardan bir kaçının bilgisayar ortamına uyarlanmış şeklidir. Diğer optimizasyon yöntemlerinde olduğu gibi çözüm için tek bir yapının geliştirilmesi yerine, çözümlerden meydana gelen bir küme oluştururlar. Problem için olası pek çok çözümü temsil eden bu küme genetik algoritma terminolojisinde populasyon adını alır. 

Daha Fazlası

Entity Framework Code First Conventions

Bu makalemde Code First Conventions konusunu ele alacağım. Oluşturduğumuz modelin temel şeklini Conventions kullanarak belirleyebiliriz. Convention'lar sınıf tanımlamalarına dayalı kavramsal bir modeli otomatik olarak yapılandırmak için kullandığımız kurallar kümesidir. Convention'lar System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions namespace'i altında bulunur. Oluşturduğumuz modeli yapılandırmak için Data Annation(bir sonraki makalemde detaylı olarak inceleyeceğim) veya Fluent Api kullanabiliriz.

Code First ile geliştirme yaparken genellikle sınıfları(entity) oluşturarak başlarız.Bu sınıflar domain modelimizi belirler. Sınıfları belirlemenin dışında DbContext'e modelde hangi sınıfları include etmek istediğimizi bildirmeliyiz(Mapping işlemi).Bunu yapmak için DbContext'en yeni bir context türetip bu context'e hangi sınıfları include etmek istiyorsak DbSet property tanımlarız.(DbSet property Veritabanımızdaki tablolara denk gelmektedir.)

Daha Fazlası

C# Reflection nedir,nasıl kullanılır? -Giriş

Reflection,programın çalışma anında Assemblyler'e(.dll) ait Metadatalar'dan faydalanarak o kendilerine ait değişkenleri, methodları, classları ve bunların tiplerini bulabilme yeteneğidir diyerek özetleyebiliriz. Bir program reflection yardımıyla kullanıcıyı bilgilendirmek yada kendi davranışı üzerinde değişiklik yapmak istediğinde Assembly'e ait Metadata'yı ayıklar ve bu Metadatalar'ı kullanır.  

C# üzerinde reflection kullanarak nesnelerin, methodların ayrıntılarına bakabilir ve çalışma zamanında yeni nesne oluşturarak,methodları çağırabiliriz. System.Reflection kütüphanesini proje içine dahil ederek sınıflar ve interface'lere ait türleri methodları,değişkenleri ve bunların tipleri üzerinde dinamik olarak oynama yapabiliriz. Kod yazarken reflection kullanarak bir nesne'nin t&uu

Daha Fazlası