Genetik Algoritma İle Ders Programi

Genetik algoritmalar problemlerin çözümü için doğadan esinlenilerek oluşturulmuş evrim teorisindeki aşamalardan bir kaçının bilgisayar ortamına uyarlanmış şeklidir. Diğer optimizasyon yöntemlerinde olduğu gibi çözüm için tek bir yapının geliştirilmesi yerine, çözümlerden meydana gelen bir küme oluştururlar. Problem için olası pek çok çözümü temsil eden bu küme genetik algoritma terminolojisinde populasyon adını alır. 

Daha Fazlası