C# Reflection nedir,nasıl kullanılır? -Giriş

Reflection,programın çalışma anında Assemblyler'e(.dll) ait Metadatalar'dan faydalanarak o kendilerine ait değişkenleri, methodları, classları ve bunların tiplerini bulabilme yeteneğidir diyerek özetleyebiliriz. Bir program reflection yardımıyla kullanıcıyı bilgilendirmek yada kendi davranışı üzerinde değişiklik yapmak istediğinde Assembly'e ait Metadata'yı ayıklar ve bu Metadatalar'ı kullanır.  

C# üzerinde reflection kullanarak nesnelerin, methodların ayrıntılarına bakabilir ve çalışma zamanında yeni nesne oluşturarak,methodları çağırabiliriz. System.Reflection kütüphanesini proje içine dahil ederek sınıflar ve interface'lere ait türleri methodları,değişkenleri ve bunların tipleri üzerinde dinamik olarak oynama yapabiliriz. Kod yazarken reflection kullanarak bir nesne'nin t&uu

Daha Fazlası